YAYOI KUSAMA

草間彌生

草間彌生(Yayoi Kusama)是一位著名的藝術家,以其身臨其境的 "無限鏡室 "和融合了光、圓點和南瓜的獨特美學而聞名。 她在 20 世紀 60 年代的紐約因其挑釁性的 "Happenings "活動和幻覺畫展而聲名鵲起,這些幻覺畫展的主題是循環和圓點,她稱之為 "無限網"。 草間的作品也對安迪沃荷產生了重大影響,並預示著女性主義和普普藝術的興起。 草間的作品曾在現代藝術博物館、龐畢度藝術中心、泰特現代美術館和東京國立現代美術館等知名機構的大型展覽中展出。 1993 年,她代表日本參加了威尼斯雙年展。 如今,她的作品在二級市場上價格不菲。 草間彌生的作品風格多樣,她一直在探索強迫症、性、自由和感知等主題。 1977 年,草間住進了東京的精神病院,至今仍住在那裡。

Filters

Filters

$
to
$
29 products
Sort by
Sort by
Yayoi Kusama,Pumpkin (BB-C) , Kusama 330
Yayoi Kusama, Pumpkin 2000 (red),2000
Yayoi Kusama, Pumpkin 2000 (red),2000
Sale price$57,000.00 USD
Yayoi Kusama,Pumpkin (GB-D),2004
Yayoi Kusama,Red Coloured Pumpkin, Kusama 189,1994
Yayoi Kusama,Pumpkin (T) , Kusama 312,2003
Yayoi Kusama,Dancing Pumpkin (YBL) , Kusama 320,2004
Yayoi Kusama,Pumpkin 2000 (yellow),2000
Yayoi Kusama,Pumpkin 2000 (yellow),2000
Sale price$57,000.00 USD
Yayoi Kusama,Red Pumpkin, Kusama 154,1992
Yayoi Kusama,Pumpkin (yellow) , Kusama 4,1982
Yayoi Kusama,Pumpkin (YY) , Kusama 231,1996
Yayoi Kusama,Infinity Nets (YBL),2004
Yayoi Kusama,Infinity Nets (YBL),2004
Sale price$21,000.00 USD
Yayoi Kusama,Infinity Nets 1958, Kusama 14,1982
Yayoi Kusama,Infinity Nets, Kusama 26,1983
Yayoi Kusama,Infinity Nets,2000
Yayoi Kusama,Infinity Nets,2000
Sale price$25,000.00 USD
Yayoi Kusama,Hat (orange),1984
Yayoi Kusama,Hat (orange),1984
Sale price$34,000.00 USD
Yayoi Kusama,Fruits,1984
Yayoi Kusama,Fruits,1984
Sale price$44,000.00 USD
Yayoi Kusama,Grapes,1982
Yayoi Kusama,Grapes,1982
Sale price$45,000.00 USD
Yayoi Kusama,Grapes,1983
Yayoi Kusama,Grapes,1983
Sale price$50,000.00 USD
Yayoi Kusama,Flowers, Kusama 181,1993
Yayoi Kusama,Flowers, Kusama 181,1993
Sale price$76,000.00 USD
Yayoi Kusama,Flower B,2005
Yayoi Kusama,Flower B,2005
Sale price$44,000.00 USD
Yayoi Kusama,Flower A,2005
Yayoi Kusama,Flower A,2005
Sale price$44,000.00 USD
Yayoi Kusama,Flower C,2005
Yayoi Kusama,Flower C,2005
Sale price$0.00 USD
Yayoi Kusama,Flowers, Kusama 83,1985
Yayoi Kusama,Flowers, Kusama 83,1985
Sale price$38,000.00 USD
Yayoi Kusama,Flowers 3 ,1999
Yayoi Kusama,Flowers 3 ,1999
Sale price$50,000.00 USD